دستاورد ها

پروژه های صنعتی :

 1_ انتقال صدا تحت شبکه برای سرور VOIP بانکی

2_ کنترلر CNC با قابلیت پرتکل های  شبکه ی CAN-OPEN  و LAN 

3_ HMI صنعتی با قابلیت ارتباط WIFI 

 

اموزش :

1_ اموزش میکروکنترلر ARM در پژوهشکده سامانه های ماهواره 

 2_  اموزش میکروکنتر ARM در مراکز علمی و اموزشی تهران از سال 1393